Hen3ka.nl

Onder het motto van ’als je doet wat je leuk vindt, dan hoef je nooit te werken’ heb ik van mijn hobby mijn werk gemaakt. Mijn passie voor wonen en mijn hobby het restylen van meubelen en het maken van woondecoraties en -accessoires is in 2012 onder de naam  Hen3ka.nl mijn werk geworden.

Sinds 7 maart 2012 werk ik als zzp’er. Particulieren en bedrijven kunnen bij mij terecht voor interieur- en stijladvies. In 2014 heb ik mijn diploma interieur en styling bij de NTI gehaald. In 2018 heb ik de vakopleiding Binnenhuisarchitectuur gevolgd en met goed gevolg afgerond. Om up to date te blijven en vakkennis te vergaren investeer ik tijd in opleidingen en cursussen. Momenteel volg ik de vakopleiding Meubel stofferen aan het Ambachtshuis Brabant te Ravenstein.

Na een aantal jaren vanuit ’By Bruinsma Boppe’ in Joure te hebben gewerkt, werk ik nu vanuit ’de Marktloads’ in Sint Nicolaasga. In mijn atelier hier restyle en stoffeer ik, in opdracht van mijn klanten, meubelen en maak ik woondecoraties.

Sinds 2019 kun je ook in mijn webshop terecht Hen3ka-shop.nl.

Foto met rode fiets Esmé Schut, overige foto’s dutch.pix.